УСЛУГА

Пълно счетоводно обслужване

Не правете компромиси със счетоводството на Вашата компания! Ние от Бест Файнанс можем да Ви предложим пълно счетоводно обслужване.

Защо се нуждаете от нашите професионални услуги?

Парите са „горивото”, което поддържа всеки успешен бизнес. Няма значение дали сте собственик на малко предприятие или голяма компания. Трябва да управлявате прецизно Вашите парични потоци и разходи, за да можете да вземате винаги най-добрите решения за бъдещето на Вашат фирма. Ако не знаете какво се случва с тях, много бързо ще фалирате и Вашето място на пазара ще бъде заето от конкурентите Ви.

За да върви бизнесът Ви в правилната посока, е много важно да се доверите на добър счетоводител. Това ще е човекът, който ще застане наравно с Вас и ще Ви помогне по-ефективно да управлявате счетоводството и финансите на фирмата. Неговата задача ще е да осигури пълно счетоводно обслужване, като поеме цялата документация и дейности, свързани със счетоводството. Той ще бъде и Вашият представител пред институции и банки.

За съжаление, много стартери, малки и средни предприятия не могат да си позволят собствен счетоводител. Затова ние от Бест Файнанс сме готови да Ви предложим нашите професионални счетоводни услуги.

Какво включва пълното счетоводно обслужване?

  • Основни услуги – обработка на първични документи, отразяване на всички стопански операции, подаване на документи и декларации към институции и банки, изготвяне на текущи и годишни финансови отчети, представяне на фирмата пред проверяващите държавни органи и други.
  • Труд и работна заплата – в тях се включват всички дейности, свързани с изпълнение на законовите изисквания, отнасящи се до персонала. Това включва: изготвяне и регистрация на трудови договори, изготвяне на ведомости по работни заплати, прекратяване на трудови правоотношения, ежемесечна обработка на текущи документи като молби за отпуски, за напускане и други.
  • Административни услуги – това са допълнителни дейности, които някои компании предпочитат да делегират на счетоводна къща да ги изпълнява. Те включват: помощ при попълване на документи и изпълнение на процедурите за получаване на кредити, комуникация по всички счетоводни и финансови въпроси с институции, банки и клиенти на фирмата, извършване на онлайн плащания, изготвяне на документи за лицензи и други.