FAQ

Въпроси за онлайн счетоводство, оперативен счетоводител

Онлайн счетоводство - оперативен счетоводител

Всичко свързано за оперативно счетоводство и онлайн счетоводител

Много потребители се затрудняват с воденето на счетоводството на фирмите си. Някои от тях са фрийлансъри, които работят за себе си и не могат да поемат функцията и на счетоводител. Докато други са малки и средни предприятия, чиито собственици се опитват да открият добър счетоводител.

Истината е, че Интернет предлага достъп до много фирми, които предоставят информация за онлайн счетоводител и онлайн счетоводство. За да Ви улесним, ние от Бест Файнанс ще отговорим на въпросите, които клиентите ни задават най-често.

1Какво представлява терминът онлайн счетоводство?

Това не е стандартен термин, който се среща в счетоводството. Някои клиенти под „онлайн счетоводство” разбират пълното счетоводно обслужване на онлайн магазини. Докато други искат тази услуга да им бъде изпълнена изцяло онлайн, без да се срещат със счетоводител.

Някои счетоводни кантори предлагат услугата „онлайн счетоводство”. Тя е по-скоро насочена към стартиращи и малки компании, които нямат голям обем от документи. Тяхната цел е да им помогнат да спестят от разходите, като им окажат качествена помощ.

2Какво трябва да знаете за онлайн счетоводството?
За да се възползвате от тази услуга, трябва да притежавате задължително електронен подпис. Той се явява сертификат, който съдържа уникалния подпис на всеки човек. Може да бъде използван за безопасна идентификация и начин да подписвате дигитално документи, съобразено с изискванията на закона.
3Какви са недостатъците на онлайн счетоводителя?

Най-големият недостатък на онлайн счетоводството е, че няма да имате физически контакт със своя счетоводител. Комуникацията ще се води изцяло дистанционно – по имейл, телефон, Вайбър, Телеграм и други канали. Това може да затрудни общуването помежду Ви отначало, докато се сработите.

Друг недостатък е, че за някои определени услуги можете да се нуждаете не само от електронен подпис, а и от пълномощно.

4Какви са предимствата на онлайн счетоводителя?

Онлайн обслужването от страна на счетоводителя ще Ви спести много време в разкарване между офисите Ви. Консултациите се извършват изцяло онлайн, което Ви позволява да се намирате на удобно за Вас място и да бъдете дори извън държавата.

Освен това, онлайн счетоводството Ви предлага по-ниски такси, защото счетоводителят не провежда с Вас лични срещи.

5Какви дейности извършва оперативният счетоводител?

Главната задача на оперативния счетоводител е да планира, ръководи и контролира всички финансови операции на фирмата. Той отговаря за анализа на разходите, финансовото планиране и бюджетирането.

Въпреки че в зависимост от вида на дейност и бранша има различия в дейностите, основните отговорности се препокриват. Те са:

- Изготвяне на отчети за приходите и разходите – тук е важно да се прегледат предходните счетоводни периоди и да се изготвят отчети въз основа на тях и текущите данни. Често включва изготвяне на анализи, специфични за даден проект или определен продукт от производството.
- Проследяване на разходи за труд и доставки – проследяване на заетостта на служителите е само едно от задълженията на счетоводителя. Те трябва да проследят всички разходи, свързани с труда, получаване на суровините и консумативите. Понякога се налага и изготвяне на справки с отработените часове на персонала и сравняване на разходите за материали.
- Изготвяне на финансови прогнози – с цел постигане на поставените финансови цели. Те изискват подробни финансови прогнози, базирани на тенденциите и наличните данни от дейността на фирмата.
- Правене на оперативни бюджети – те могат да са за определен отдел от компанията или за проект. Тези бюджети обикновено включват анализи на извършената работа, отчитане и проследяване на разходите, финансови прогнози и други.
- Управление на сметките – проследяване на движението по сметките на организацията. Контролиране дали всички плащания по фактури са постъпили в сметката на компанията и при необходимост - комуникация с партньори и клиенти.

6Какви квалификации трябва да има оперативният счетоводител?

Много собственици на малки и средни предприятия си мислят, че сами могат да се правят с проследяване на ежедневните операции на фирмата. За съжаление, ако нямате необходимите познания, трудно бихте могли да поддържате изрядно счетоводство.

Добрият оперативен счетоводител трябва не просто да има подходящо образование, но и опит в работата с предприятия от различни брашнове. Той трябва да бъде добре запознат със българското и европейското законодателство и изискванията на държавните институции.

Имайте превид, че дипломата не е достатъчна, за да определи някого като професионалист. Добрите специалисти имат задълбочени познания и могат правилно да приложат всички закони и наредби. Те знаят как да проследят приходите и разходите, активите и пасивите, да анализират разходите и да Ви подготвят правилно финансовите отчети.

Ако не можете да се справите сам или не знаете към кого да се обърнете, ние от Best Financeсме готови да Ви помогнем! Свържете се още ДНЕС с офисите ни в град Варна или град София.

7Какво представлява оперативното счетоводство?

Оперативното счетоводство може да Ви даде информация за всички финансови транзакции, да определи тяхното качество и срок на изпълнение. При него се гледат единствено платежните операции, които са направени за или от фирмата.

То има три основни фокуса – планиране, насочване и контрол. Правилният метод на работа, помага за бързото събиране на информация и счетоводнни данни, уточняване на стойността на продукцията, разходите, оценка на ефективността и много други финансови показатели.

8Каква е разликата между финансово и оперативно счетоводство?

Финансовото счетоводство отразява текущите операции на фирмата. Това са всички процеси по регистриране, класифициране и обобщаване на финансовите транзакции. На база на тях се изготвят баланси и отчети за определен период от време - тримесечие, половин година, година или повече. Тези данни се използват за определяне състоянието на активите, печалбата, загубите, управление на ликвидността.

Те осигуряват ценна информация както на собствениците, така и на държавни инспектори, кредитори, банки и други. С тяхна помощ мениджмънта на фирма може да вземе най-добрите бизнес решения, а заинтересованите страни да добият представа за състоянието на организацията.

Например предоставените данни могат да послужат за определяне на дължимите данъци, какви инвестиции да бъдат направени или дали може да бъде отпуснато кредитиране.

Финансовото счетоводство е регламентирано в търговските и данъчни разпоредби на Република България. То се нарича още и външно счетоводство, тъй като е насочено главно към акционери и държавни институции.

От друга страна, понятието оперативно счетоводство е познато още като вътрешно или счетоводство на разходите. Неговата задача е да следи, квалифицира и обобщава ежедневните операции и да регистрира транзакциите от тях. Това включва отразяване на разходите и приходите, които компанията има. Например продажба на продукти, закупуване на материали, консумативи, стоки, плащания на разходи като сметки за електроенергия, заплати на служители и други.

За целите на оперативното управление на фирмата се събират данни и документи от различни източници – фактури от доставчици, превозвачи, документи от държавни институции и други. С тяхна помощ, могат да се вземат решения за текущото управление на разходите и приходите.

9Нуждаете ли се от счетоводител?

В практиката си сме срещали много клиенти, които при стартиране на бизнеса си са пренебрегвали необходимостта да водят счетоводството си коректно. В резултат на това са били санкционирани от държавните органи и се е наложило да реформират или преустановят дейността си.

Затова отговорът ни на този въпрос винаги е – категорично да! Ако искате да имате развиващ се и работещ бизнес, е невъзможно да нямате счетоводител. Качественото и професионално счетоводно обслужване ще помогне на фирмата Ви да функционира според законовите изисквания.

10Как изготвяме Вашето счетоводство?

Отдавна мина времето, когато счетоводството се извършваше изцяло на ръка и всеки един документ трябваше да присъства на хартиен носител при счетоводителя. Днес ние от счетоводна къща Best Finance се възползваме от пълния потенциал на модерните технологии.

Ние работим с най-съвременните счетоводни софтуери, техника, обурудване, мобилни и облачни услуги. Освен това, програмите, с които разполагаме, ни дават възможност да Ви предоставяме бързо и изчерпателно информацията, от която се нуждаете. Това може да се случва в реално време и БЕЗ забавяне.

11Каква защита Ви осигуряваме?

В момента, в който изберете нашите услуги ние се превръщаме във Ваш доверен партньор и дясната ръка на бизнеса Ви. Нашата цел е да защитим не само Вашите интереси, но и да осигурим конфиденциалност на информацията.

Освен пълно счетоводно обслужване, ние ще бъдем Вашата връзка с държавните и общински органи. Няма значение дали става въпрос за подаване на декларации, документи за дължими данъци или осигуровки. Ние винаги сме готови да Ви представляваме и да защитим Вашите интереси.

12С какъв опит разполагат нашите експерти?

Главен счетоводител в Best Finance е Милена Чолакова. Тя разполага с дългогодишен опит в различни отрасли, което ни дава възможност да сме максимално ефективни и полезни на клиенти с различни бизнеси.

Ние разполагаме и с екип от опитни експерти, за които счетоводството е не просто работа, а страст.

13Външното счетоводство добър вариант ли е?

Всичко зависи от ресурсите и капитала, с който разполагате! Всеки предприемач иска бързо да развие своя бизнес и да премине на следващото ниво. За съжаление, много стартъри, малки и средни фирми, не са достатъчно развити и не могат да си позволят наемането на счетоводител на пълен работен ден.

В този случай наемането на счетоводна къща, която да се превърне в доверен партньор е от първостепенна важност! По този начин, ще можете да оставите счетоводството в ръцете на професионалист, а Вие имате възможността да се насочите към управление на бизнеса си.

И най-хубавото е, че ще спестите редица разходи като закупуване на лицензиран софтуер, оборудване на нов офис, осигуровки и заплата на още един служител.

Ние от Best Finance сме готови да Ви предложим пълно или частично счетоводно обслужване, оперативно счетоводство и онлайн счетоводство. Разполагаме с екип от експерти, които винаги са запознати с промените в действащото законодателство и изискванията на институциите. С тяхна помощ винаги ще бъдете изрядни и ще се развивате.

14Можете ли да регистрирате фирмата ми?
За да се извърши регистрация на фирма, трябва да се реши какъв да бъде видът на дружеството – едноличен търговец, ЕООД, ООД, АД. Следва да изберете името на фирмата и да попълните документите за регистрация. Ако не можете да се справите сам, ние от Best Finance сме готови да Ви съдействаме. На първоначалната консултация ще се запознаем с Вашия бизнес план и дейност на новата фирма. На базата на това ще Ви помогнем да изберете най-подходящия вид на дружеството. След това ще запазим името на фирмата Ви, ще изготвим всички учредителни документи, според действащото законодателство и ще подадем необходимите в Търговския регистър.
15Колко време отнема регистрацията на фирма?
Ако вече сте изготвили своя бизнес план, следващата стъпка е да преминете към реализирането му и основаването на фирма. За целта трябва да регистрирате търговско дружество в Търговския регистър. Това отнема около 2-3 работни дни. Понякога е възможно да има забавяне от страна на Търговския регистър. В този случай, всички вписвания се извършват по реда на подаването на документите. За съжаление, колкото и да бързате, Търговският регистър НЕ предлага експресна процедура. Следващата стъпка е регистрация по ЗДДС (закон за данък върху добавената стойност). Тя отнема 14 работни дни от момента на подаването на заявлението или от регистрацията в Търговския регистър, ако е заявено желание за регистрация по ЗДДС.