На кого можем да помогнем?

Вече не е нужно да балансирате между всички процеси във фирмата си!
Добрият счетоводител ще Ви окаже надеждна и адекватна помощ по всяко време.

Сигурно и Вие сте чували твърдението, че зад всеки успешен бизнес стои страхотен предприемач. Това, което не виждате е неговият екип от финансови експерти и счетоводители. Именно, изготвените от тях справки, баланси и отчети дават нужната информация за контролиране на паричните потоци и взимане на най-добрите финансови решения.

Ако в момента нямате счетоводна къща на Ваше разположение, може би е време да помислите за наемането на такава. Нейната роля е поеме изцяло счетоводството на Вашата фирма, като дава възможност да се фокусирате върху нейното управление и развитие.

Защо се нуждаете от добър счетоводител?

  • Плащане на данъци – много фирми срещат проблеми с коректното попълване на данъчните декларации. Някои се затрудняват с правилното им изчисление и превеждат по-голяма или по-малка сума. И, докато в първия случай никой не би направил проблем, то във втория това ще доведе до различни санкции и глоби. Един добър счетоводител ще изчисти всичките Ви разходи и данъци, без да направи грешка. По този начин ще Ви спести скъпоструващи грешки и неприятностите да се разкарвате по държавните институции.
  • Намаляване на данъците – счетоводните къщи не само разполагат с екип от специалисти, но и са в крак с актуалното данъчно законодателство. Те ще Ви предложат законен начин, по който да намалите данъчното облагане. Освен това, ще Ви информират и за актуалните държавни политики и европейски програми, които предлагат стимули, надбавки и компенсиране на загубите.
  • Подобряване на паръчния поток – да познавате Вашите активи и пасиви, да знаете всички приходи и разходи, е важна част от управлението на всеки бизнес. Може много бързо да фалирате, ако не можете да се разплатите с Вашите доставчици или сте просрочили заплащането на данъците към държавата и задълженията към кредитори. Добрият счетоводител ще Ви осигури по-голяма сигурност като следи и контролира Вашия паричен поток и банкови сметки.
  • Развиване на Вашия бизнес – много стартиращи фирми се провалят, защото техните очаквания и прогнози не отговарят на реалноста. Причината се крие в грешно направен бизнес план и нереалистично определените цели в началото. Добрата счетоводна къща ще Ви помогне да поставите солидни основи на своя бизнес план. Ще Ви предложиекспертно мнение, което не е обременено от емоционални пристрастия. С тяхна помощ можете да създадете добре структуриран бизнес план, който да привлече потенциални инвеститори.
  • Намаляне на натовареността – особеност на развиващите се фирми е, че обемът на работа им се увеличава с изненадваща скорост. Съответно ежедневните задачи се увеличават и рядко собствениците имат време да се занимават с финансовите въпроси. Освен това, те стават все по-сложни и трудни за хора без счетоводно образование. Тук един добър счетоводител ще поеме изцяло отговорността за тях. Той не само ще Ви информира за текущото състояние, но и ще знае как да разреши сложни казуси.
  • Добра отчетност – всяка счетоводна къща е запозната напълно с най-актуалните наредби и закони, свързани с управлението на счетоводството и финансите. С тяхна помощ ще имате систематизирана и добре попълнена документация.
  • Регулация – колкото по-голямо е предприятието, толкова повече изисквания има държавата към него. Съответно документооборотът е по-голям и е по-лесно да се допуснат грешки при водене на счетоводството. Ние, от счетоводна къща Бест Файнанс, имаме дългогодишен опит в управление на финансите и счетоводството на фирми от различни браншове. Затова сме убедени, че можем да Ви бъдем от полза и да Ви предложим качествени счетоводни услуги.


Малки фирми

Ние ще Ви помогнем да оптимизирате процеса на работа и да се справите с изискванията на всички институции и банки.


Средни фирми

Нашата счетоводна къща помогне на развиващите се бизнеси да водят и поддръжат изрядно счетоводство и финанси.


Големи компании

Предлагаме разнообразни счетоводни услуги, съобразени със сферата, документооборота и нуждите на всяка компания.


Физически лица

Нашите счетоводителите са специализирани в счетоводните услуги, насочени към стартиращи и развиващи се бизнеси.

Какво Ви предлагаме?

Открийте своя доверен партньор
с Бест Файнанс!

Да помагаме на хората да успеят
в бизнеса е нашата страст!


  • Ние от Бест Файнанс сме мотивирани професионалисти, които предоставят счетоводни услуги с най-високо качество.
  • Дългогодишният ни опит е доказал, че няма универсално решение, когато става въпрос за помощ от добър счетоводител и предлагане на счетоводни услуги.
  • Някой стартиращ бизнес може да се нуждае от финансови съвети и еднократна счетоводна помощ, докато друг би предпочел пълно счетоводно обслужване.

Защо да ни се доверите?

Счетоводна къща Best Finance
работи за Вас!

Индивидуален подход

Всеки бизнес оперира по различен начин,
има различни особености, документооборот и капитал.
Затова Ви предлагаме счетоводни услуги, съобразени с Вашите нужди.

Качествени услуги

Нашите счетоводители са отдадени на работата си
и винаги се водят от интереса на нашите клиенти.
Те ще бъдат Вашия доверен партньор по всички счетоводни въпроси.

Гъвкави възможности

За нас нашите клиенти са на първо място!
Съобразяваме нашите счетоводни услуги с
естеството на Вашата работа, бизнес и финансови възможности.